Filter 
ID Tajuk Pengarang Utama Pengarang Bersama Tahun Penerbitan
61 Kedah Zaman Silam James F Augustine, Dato' 1996 Jabatan Muzium Negeri Kedah
62 By Gone Kedah James F Augustine, Dato' 1996 Jabatan Muzium Negeri Kedah
63 Biografi Ulama Kedah Darulaman Syekh Niamat Yusoff Haji Shamsuddin Mohd Yusoff Jabatan Muzium Negeri Kedah
64 Kedah Darulaman Sepanjang Zaman Jabatan Muzium Negeri Kedah
65 Kedah Darulaman Dalam Liku-Liku Perjuangan Menuju Kemerdekaan 1791-1957 Wan Shamsudin Mohd Yusuf Jabatan Muzium Negeri Kedah
66 Industri dan Pembangunan Luar Bandar: jabatan analisa ekonomi dan polisi awam Hamzaid Yahya 1984 Fakulti Ekonomi, UKM
67 Syair Sultan Maulana: Suatu penilaian kritis tentang hasil pensejarahan Melayu tradisional Muhammad Yusoff Hashim 1980 Penerbitan Universiti Malaya
68 The battle of Junk Ceylon, The Syair Sultan Maulana; Text Translation and note Skinner C 1985 Dordrecht: Foris
69 Coastal Aquaculture Poject for Shrimp and Finfish in Ban Merbok, Kedah Report -BOBP/REP/20 Bay of Bengal Programme; Development of Small Scale Fisheries 2004 FAO
70 Sejarah dan Sosioekonomi Wanita Melayu, Kedah 1881-1940 Mahani Musa 2005 Penerbitan UKM
71 Malay Secret Societies in the Northern Statea 1821-1940 Mahani Musa 2007 Malaysia Branch of Royal Asiatic Society
72 Kongsi Gelap Melayu di Negeri- Negeri Utara Pantai Barat Semenanjong Tanah Melayu- 1821-1940an Mahani Musa 2012 Malaysia Branch of Royal Asiatic Society
73 Small-scale Culture of the Flat Oyster (Ostrea Folium) in Pulau Langkawi, Kedah Malaysia Devakie Nair Bjorn Lindeblad 1991 FAO , Bay of Bengal Progrrame Report BOBP?WP/ 73
74 Kedah, 1771-1821. The Search for Security and Independence Rollin Boney 1974 Oxford University Press, London
75 Chinese Bussiness in the Making of Malay State 1882-1941: Kedah Penang Wu , Xiao An 2010 NUS Press
76 Kedah Agreement 1948 Kedah 1948 Kedah
77 Marketing Implication of Consumer Behaviour for Market in Kedah, Malay Alqahtani Ali Alhamayan Abdullah 2014 LAP Lambert Academic Publishing
78 Langkawi ; the hub of the Indonesia, Malaysia, Thailand growth triangle Tenku Idris Tenku Hadi 1996 Pelanduk Publication
79 Warisan Mahawangsa Kedah Mahani Musa Ahmad Jelini Halimi Persatuan Sejarah Malaysia , Cawangan Kedah
80 MyKedah Kedah ku Shuryani Datuk Shuib, Datin Seri 2010
81 Pengembaraan ke Kedah, Perlis dan Kelantan Za'ba 2008 DBP
82 Sejarah Kedah Dalam Syair Abdul Halim R 2006 Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan kedah
83 Kesihatan dan Kematian Bayi di Kedah Usman Hj Yaakob 2008 Penerbitan USM
84 Mek Mulong : Kesenian Perantaraan Manusia dan Kuasa Ghaib Warisan Kedah Tua Zinitulniza Abdul Kadir 2014 Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
85 Darulaman Essays on Linguistic, Cultural and Socio-economic aspect of the Malaysian State of Kedah Asmah Haji Omar 1975 Penerbit Universiti Malaya
86 Masakan Tradisional Utara Zakiah Hanum 1991 Berita Publishing Sdn Bhd
87 Politic and Power: Governance Intervention in the Muda Irrigation Scheme, Malaysia Johnson, Clare L 1999 PhD Dissertation Middlesex University, Middlesex, England
88 Change in a Malay Sultanate: An Historical Geography of Kedah up to 1939 Zaharah H Mahmud 1966 Master Thesis, Universiti Malaya
89 Role conflicts of the Penghulu within a rural society in transition with partuliar reference in Kedah Affifudin Haji Omar 1973
90 Some Organizational Aspect of Agriculture and Non Agriculture Growth Linkages in the Development of the Muda Region Affifudin Haji Omar 1977

Logo Rasmi

logo

Info Pusat

Darulaman Berbudaya Ilmu

Pusat Ilmuan Darulaman merupakan badan bukan kerajaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat bukan untuk keuntungan tetapi berhasrat meraikan budaya ilmu di kalangan penduduk Negeri Kedah Darul Aman.

Hubungi Kami

PUSAT ILMUAN DARULAMAN

Batu 21  ¾, Jalan Naka,
Padang Kerasak,
06300 Kuala Nerang
Kedah Darul Aman

Tel: 019-9505579

Email: pengarah@ilmuandarulaman .com.my

Facebook: Ilmuan Darulaman