Filter 
ID Tajuk Pengarang Utama Pengarang Bersama Tahun Penerbitan
151 Darurat di Tanah Melayu 1948-1960; Strategi dan Kesan Keatas Negeri Kedah Mohd Kasri Saidon 2008 Tesis Sarjana USM
152 50 Tahun Pemerintahan KDYMM Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Abdul Halim Taib Che Mahzan Ahmad 2009 AHT Minda Karya dan UIAM, Gombak, Kuala Lumpur
153 Kedah Flavours Philip Tatham Zaidah Mohd Noor (B.M) 2000 Panpac Media dan Wine and Dine Experience
154 Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar dan Daerah Pokok Sena 2020 2011 Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Malaysia
155 State of Kedah Enactment No 48; Health Board 1954 Kedah Government Press, Alor Setar
156 Biodiversity resources of Ahning Lake Ahmad Sopian Othman Ahyaudin Ali 2002 Penerbit USM
157 Baling From Demonstration to Industrialisation: A Collection of Essay in Time Geography Asmah Ahmad 2004 Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia
158 Rancangan Tempatan Daerah Baling, 2020 Majlis Daerah Baling Jabatan Perancang Bandar dan Desa 2011 Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Malaysia
159 Official Ensembles of the Orang Besar Empat: Tunku Panglima Besar Kedah, Dato Seri Di Raja Tan Sri Tunku Putri Intan Shafinaz Haziyah Hussain 2014 Penerbit Univesiti Kebangsaan Malaysia
160 Perancangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa, PPD Kedah Rosmin Talib Katima Rostam 2014 Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
161 Resort Architecture in Langkawi Malaysia Aymen Mohamed Elmagalfta Ahmad Sanusi Hassan, Ku Azhar Ku Hassan 2009 Penerbit Universiti Sains Malaysia
162 Rekreasi Kampus Di Universiti Utara Malaysia Azilah Kassim Hisham Dzakiria 2003 UUM Press
163 Kedah 100 Tahun, 1900-2000: Isu Politik dan Sosio Ekonomi Mohamad Sukeri Khalid Rohana Mohd Yusuf, Mohamad Mustafa Ishak, Abdul Rahman Aziz, Mohd Fo'ad Sakdan, Shafee Saad 2002 UUM Press
164 Kearah Kedah Maju: Antara Perancangan dan Keupayaan Nur Azura Sanusi Abu Sufian Abu Bakar; Nor Fadzli Mohmmad Bahar 2005 UUM Press
165 Kedah: Toward A Developed State Asan Ali Golam Hassan Mohd Faisol Md Salleh; Maria Abdul Rahman 2005 UUM Press
166 Kedah Development Action Plan 1991-2000: Evalution and Achievement Fatimah Wati Ibrahim 2006 UUM Press
167 Insiden Dan Dimensi Kemiskinan Di Baling, Kedah Siti Hadijah Che Mat 2012 UUM Press
168 Kedah Dalam Lipatan Sejarah : Koleksi Artikel Dato Wan Shamsudin Mohd Yusuf Mohamad Mustafa Ishak Syamsul Anuar Ismail; Rohana Yusuf 2004 UUM Press
169 Structural Fire Engineering Investigation of Gurun Fire Test (UTM- Perwaja Steel, Malaysian Structural Association) Siti Hamisar Tapsir 2004 Penerbit UTM
170 Machincang Cambrian Geoforest Park: Langkawi Geopark Malaysia Norhayati Ahmad Mohd. Shafee Leman; Kamal Roslan Mohamad 2015 Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
171 Langkawi: Sejarah dan Kemajuan Pembangunan Sanusi Junid Amirudin Mohamad 1994 Ensimal
172 Rumah Tok Menteri 11 Liyana Adam Siti Syazwani Samsudin; Penyunting: Abd Razak Sapain dan Noor Hanita Abdul Majid 2009 Penerbitan IIUM; Heritage Studies
173 Istana Kual Cegar Nor Fadilah Mohd Ansari Analita d/o Muniady; Siti Aisyah Raimi; Penyunting Abd Razak Sapian dan Noor Hanita Abdul Majid 2009 Penerbitan IIUM; Heritage Studies
174 Rice Agroecosystem Biodiversity and Its Environment With Special Reference to Muda Agriculture Development Authority (MADA) Shahrul Anuar Mohd Sah Amir Shah Rudin Md Shah; Che Salamah Md Rawi 2009 Penerbitan USM
175 Warisan Wilayah Utara: Semenanjung Malaysia Ooi Keat Gin 2012 Penerbit USM
176 Tunggu Padi Jemoq: Serangkai Pantun Kedah Ramli M.I Penyunting: Muhamad Haji Salleh 2006 Penerbit USM
177 Resah Manusia Desa dan Kota: Sebuah Festschrift Untuk Shahnon Ahmad Siti Hajar Che Man 2010 Penerbit USM
178 Pembangunan Ekonomi Kaum Tani: Satu Kajian Ekonomi-Politik di Wilayah Muda Affifudin Haji Omar 1986 DBP
179 Poor Malay Speak Out: Paddy Farmers in Muda Shukor Kassim David Gibbon; Halinah Todd 1986 Merican Academic Series
180 A Study of Modernizing Behaviour Among Malaysian Paddy Farmers in Muda Agriculture Irrigation Scheme Ramli Muhamad 1976 University of Winsconsin, Madisson

Logo Rasmi

logo

Info Pusat

Darulaman Berbudaya Ilmu

Pusat Ilmuan Darulaman merupakan badan bukan kerajaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat bukan untuk keuntungan tetapi berhasrat meraikan budaya ilmu di kalangan penduduk Negeri Kedah Darul Aman.

Hubungi Kami

PUSAT ILMUAN DARULAMAN

Batu 21  ¾, Jalan Naka,
Padang Kerasak,
06300 Kuala Nerang
Kedah Darul Aman

Tel: 019-9505579

Email: pengarah@ilmuandarulaman .com.my

Facebook: Ilmuan Darulaman