Filter 
ID Tajuk Pengarang Utama Pengarang Bersama Tahun Penerbitan
1 The Peasant Robber of Kedah 1900-1929 Cheah Boon Kheng 2014 NUS Press
2 Malay Kingship in Kedah; Religion, Trade and Society Mazair Mozaffari Falarti 2012 Lexinton Books
3 The Blockade of Kedah in 1838: A Midshipman's Exploit in Malayan Water Sherard Osborn 1857 Oxford University Press (1987)
4 Marong Mahawangsa: The Kedah Annal James Low 2012 1849- Journal of Indian Archipelego and East Asia, Silverfish Book
5 Beberapa Aspek Sejarah Kedah Khoo Kay Kim 1983 Persatuan Sejarah Malaysia- 153 m.s
6 Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, 1942-1945: Tumpuan di Negeri kedah Muhammad Isa Othman 1992 DBP- 176 m.s.
7 Pengalaman Kedah & Perlis Zaman Penjajahan British Muhammad Isa Othman 2001 Utusan Publication and Distribution - 396 m.s.
8 Politik Tradisional Kedah 1681-1942 Muhammad Isa Othman 1990 DBP- 229 m.s
9 Sejarah Kedah Darul Aman Sepanjang Zaman Wan Shamsudin Mohd Yusuf 1992
10 Sejarah Kedah Sepintas Lalu Ibrahim Ismail 1987 Penerbit UUM
11 Sejarah Kedah Buyong Adil 1980 DBP
12 Al Tarikh Salasilah Negeri Kedah Muhammad Hassan bin Muhammad Arshad 1968 DBP
13 Kedah- Tradition and Change in a Malay State: A Study of the Economic and Political Development Sharom Amat 1984 MBRAS No 12
14 Geo-Forest Park: Hanging Garden of Langkawi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
15 Hutan Simpan Gunung Jerai, Kedah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
16 Straits of Kuah- Culture and Nature Heritage of Langkawi Norhayati A Kamal Roslan, M. Shukor,M.N, Mustaffa, O&A Latiff Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
17 Hutan Simpan Ulu Muda, Kedah, Pengurusan, Persekitaran Fizikal dan Kepelbagaian Biologi Shaharuddin Mohamad Ismail Che Hashim Hassan, Mohd Puat Dahalan, Jalil Md Som, Norhaidi Yunus, A.Latiff Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
18 Bujang Valley and Early Civilisation in Southeast Asia Stephen Chia Watson Andaya 2011 Jabatan Warisan Negara
19 Kosa Kata Dialek: Glosari Dialek Kedah Ismail Dahaman 2003 DBP- 301 m.s.
20 Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah Asmah Hj Omar 1995 DBP- 273 m.s.
21 Kedah and Perlis: Currency Heritage 1996 Bank Negara Malaysia- 60 m.s.
22 The Geology and mineral resources of the Baling Area, Kedah and Perak Cedric Keith Burton 1970 Geological Survey Headquaters- 150 pages
23 The geology and mineral resouces of the Gunung Jerai area , Kedah Ernest Frederick Bradford 1972 Jabatan Chetak Kerajaan- 242 pages
24 Bujang Valley: The Wonder that was Ancient Kedah Nadarajah V 2012 muka surat 135
25 Lembah Bujang 1980 Persatuan Sejarah Malaysia- 88 m.s
26 Kedah- Warisan dan Sejarah Abdullah Zakaria Ghazali Mardiana Nordin 2012 Ikatan Ahli Arkelogi Malaysia
27 Memoir Tragedi Memali Riduan Mohamad Nor C.N. Al Afghani 2010 Jundi Resources
28 Peristiwa Memali 1986 Jabatan Percetakan Negara
29 Air Mata di Bumi Memali Zainon Ismail (C.N. Al Afghani) 2010
30 Dari Pulau Adang ke Pulau Tiga: Kumpulan artikel tokoh sejarah Kedah Wan Shamsudin Mohd Yusuf Mazizah Haji Md Daru, Zahidi Dato Zainal Rashid 1999 Majlis Kebudayaan Negeri Kedah- 103 ms

Logo Rasmi

logo

Info Pusat

Darulaman Berbudaya Ilmu

Pusat Ilmuan Darulaman merupakan badan bukan kerajaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat bukan untuk keuntungan tetapi berhasrat meraikan budaya ilmu di kalangan penduduk Negeri Kedah Darul Aman.

Hubungi Kami

PUSAT ILMUAN DARULAMAN

Batu 21  ¾, Jalan Naka,
Padang Kerasak,
06300 Kuala Nerang
Kedah Darul Aman

Tel: 019-9505579

Email: pengarah@ilmuandarulaman .com.my

Facebook: Ilmuan Darulaman